4. Simpozij DMSBZT Maribor »Izzivi in priložnosti v zdravstvu: ZNANJE IN POVEZOVANJE ZA RAZVOJ IN PRIHODNOST« in SVEČANA SLOVESNOST