STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MARCU IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR DMSBZT MARIBOR – ODPADE