KOMPETENČNI CENTER DMSBZT MARIBOR, UČNA DELAVNICA: VARNI PARENTERALNI PRISTOPI

UČNA DELAVNICA: VARNI PARENTERALNI PRISTOPI