Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva

13. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije