Komisija za dodeljevanje sredstev

Komisija za dodeljevanje sredstev za strokovna izpopolnjevanja je organ društva, ki članom društva dodeljuje sredstva za strokovna izpopolnjevanja.