Komisija za priznanja

Komisija za priznanja je organ društva, ki skrbi za postopek evidentiranja predlogov, priprave in podelitve priznanj