POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU, 02.12.2022