Strokovni klinični večer v aprilu in REDNI LETNI IN VOLILNI OBČNI ZBOR