STROKOVNI KLINIČNI VEČER V OKTOBRU

TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTA V AMBULANTI ZA SKUPNOSTNO PSIHIATRIČNO OBRAVNAVO