Strokovni klinični večer v septembru

Strokovni klinični večer v septembru in redni letni občni zbor DMSBZT Maribor