Statutarna komisija

Statutarna komisija je organ društva, ki tolmači določila statuta in aktov društva ter Upravnemu odboru društva predlaga dopolnitve in spremembe statuta ter pripravlja predloge drugih pravilnikov in poslovnikov društva