STROKOVNI KLINIČNI VEČER V OKTOBRU

PRISOTNOST - HOSPIC OSKRBA V ZDRAVSTVENI NEGI S SPREMLJANJEM IN ŽALOVANJEM, SOOČENJE (delavnica)